Văn bản của phường
BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG CỘNG HOÀ

 


Số: 436/BC - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cộng Hoà, ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

 

 


Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong 6 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đứng trước những khó khăn, thách thức đó dưới sự tích cực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự quyết tâm phấn đấu của các  doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân, tình hình phát triển kinh tế- xã hội  của phường đạt đã được một số kết quả như sau:

 

Phần thứ nhất

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

 6 tháng đầu năm 2020.

 

            I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CHỦ YẾU  ĐẠT ĐƯỢC 6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2020

          - Tổng giá trị sản phẩm làm ra ước đạt 648,66 tỷ đồng bằng 50,03% kế hoạch năm.Trong đó:

          + Giá trị ngành nông nghiệp đạt 51,02 tỷ đồng, bằng 51,99 % kế hoạch năm giảm 0,29% so với cùng kỳ năm 2019;

          + Giá trị ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đạt 78,85 tỷ đổng, bằng 51,15% kế hoạch năm giảm 3,05% so với cùng kỳ năm năm 2019;

          + Thương mại, dịch vụ đạt 252,47 tỷ đồng, bằng 48,55% kế hoạch,giảm 7,45% so với cùng kỳ năm 2019;

          + Thu nhập khác 266,32 tỷ đồng, bằng 50,81% kế hoạch năm, giảm 7,57% so với cùng kỳ năm 2019.

          II. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

          1. Sản xuất nông nghiệp

          a. Trồng trọt

- Chỉ đạo làm tốt công tác sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân năm 2020, tổ chức gieo trồng hết diện tích. Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân là 345,1ha (Trong đó lúa chiêm xuân là 148,96 ha sản lượng ước đạt 55,00 tạ/ha;  cây lạc là 165,4 ha ước đạt 23,00 tạ/ha; các loại cây rau màu khác là 30,74 ha). Cung cấp đủ nguồn nước phục vụ cho cây trồng làm tốt công tác dự thính, dự báo về phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng, cung cấp kịp thời thuốc diệt chuột cho các KDC để tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2020 theo sự chỉ đạo của thành phố.

          b. Chăn nuôi, thú y

          Duy trì và phát triểnổnđịnh đàn gia súc, gia cầm. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm việc tiêm phòng bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tính đến tháng 6/2020 tổng đàn  lợn có 2.450 con ( trong đó lợn thịt 1.748 con; lợn nái 300 con; lợn con 450, lợn đực giống 2 con; đàntrâu, bò có 400 con) Tổng đàn lợn giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch tả Châu Phi.Đàn gia cầm 480.000 con tăng so với cùng kỳ năm trước.

          c. Hoạt động của Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp

- Tâp trung chỉ đạo các KDC vận động nhân dân gieo cấy sau tết Canh Tý đảm bảo đúng thời vụ, chỉ đạo các khu dân cư tích cực thăm đồng, kiểm tra nguồn nước tưới tiêu không để xảy ra tình trạng thiếu nước khi gieo cấy, đảm bảo đủ nước tưới dưỡng cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. UBND phường chỉ đạo cho các khu dân cư thực hiện tốtkế hoạch thủy lợi theo kế hoạch của thành phố giao, đáp ứng yêu cầu sản xuất của nhân dân.

2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ

          Những tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19các hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch giảm mạnh làm ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu nhập của nhân dân. Trước những khó khăn đó dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền đến nay các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hàng hóa du lịch đã hoạt động trở lại bình thường nhằmtừng bước đảm bảonguồn thu nhập cho nhân dân cũng như địa phương.

          Làm tốt công tác tuyên truyền và tạo điều kiện cho nhân dânphát triển tốt các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. 

          3. Quản lý, sử dụng đất đai – xây dựng – môi trường

          a) Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng cơ bản

          Triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong dịp tết nguyên đán Canh Tý năm 2020.Hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

 Sáu tháng đầu năm đãxác nhận làm thủ tục cấp mới và cấp lại 454 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tốt các tranh chấp về đất đai.

- Phối hợp với Sở TNMT, UBND Thành phố Chí Linh; PhòngTNMT, VPĐKQSDĐ tổ chức bàn giao đất tại thực địa cho Công ty CP Viglacera và kiểm tra kết quả thực hiện nội dung theo đề án đóng cửa Mỏ của Công ty CP Trúc Thôn.

- Thực hiện Công văn chỉ đạo của UBND thành phố: UBND phường phối hợp với Phòng TNMT, Ban Quản lý Dự án, Văn phòng ĐKQSDĐ thành phố làm việc với công ty CP Việt Tiên Sơn và các hộ dân có liên quan kiểm tra, thu thập tài liệu xác định mốc giới giữa các hộ dân với Công ty.

Triển khai các kế hoạch, quyết định của thành phố về hỗ trợ bê tông xi măng xây dựng các tuyến đường ở các KDC mặt đường đảm bảo từ 5.5m trở lên.

Phối hợp với BQL dự án thành phố và đơn vị thi công khởi công xây dựng tuyến đường từ KDC Chi Ngãi 2 đi Cầu Dòng với tổng chiều dài 1,2km.

          b) Công tác quản lý đô thị

Làm tốt công tác quản lý đô thị và trật tự đô thị, tuyên truyền hướng dẫn công dân làm các thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định.

Trong sáu tháng đầu năm kết hợp với Đội quản lý trật tự đô thị thành phố kiểm tra hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ được 65 trường hợp.

Phối hợp với điện lực Chí Linh khảo sát 2 tuyến đường từ phố Ngái đi xóm Vàng  và Chúc Cương để lắp đặt bổ sung trạm biến áp.

Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc tiến độ thi công nhà 2 tầng 8 phòng học trường Tiểu học và tiến độ thi công gói thầu số 2 tuyến đường Chúc Thôn đi Chi Ngãi và tuyến từ cổng công ty đi VLXD Chí Linh đi Quán sui. Hoàn thành việc GPMB tuyến đường từ bãi xe Côn Sơn đi đền Sinh xã Lê Lợi để bàn giao cho đơn vị thi công, đến nay tuyến đường đã thi công xong.

c) Công tác vệ sinh môi trường, giao thông - Thủy lợi

Duy trì đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các đơn vị vận chuyển đảm bảo công tác VSMT trên các tuyến đường không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.

Tổ chức dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, ngõ xóm quanh khu vực nhà văn hóa ở các khu dân cư để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Công tác tài chính, thuế

           Tổ chức triển khai công tác giao nộp thuế và các quỹ đóng góp 6 tháng đầu năm 2020 với Nhà nước.

           Đảm bảo việc thu, chi ngân sách theo đúng kế hoạch cấp trên giao:

- Tổng thu là:  12.073.278.944 đồng; bằng 231,26% kế hoạch.

- Tổng chi là:  8.277.942.769 đồng; bằng 159,40% kế hoạch.

II. CÔNG TÁC VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Văn hoá - Thông tin - Thể thao

           Xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện chính trị của địa phương đặc biệt tập trung tuyên truyền trong nhân dân về Đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị Quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn đại dịch Covid – 19.

           Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Kịp thời viết bài đưa tin phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Chính sách xã hội và người có công

Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội đối với người có công, tổ chức tặng quà, thăm hỏi các đối tượng trong dịp tết đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định; Tổng số quà cấp cho các đối tượng trong dịp tết nguyên đán là 433 xuất với tổng số tiền là: 546.500.000đ.

          - Tổ chức chu đáo việc chúc thọ cho người cao tuổi ở các khu dân cư.

          - Sáu tháng đầu năm đã giải quyết tốt chế độ cho các đối tượng tuổi từ 80 trở lên được hưởng bảo trợ xã hội. Phối hợp với hội, ngành, đoàn thể cấp trên hỗ trợ gạo cho cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 đã hỗ trợ được 47 hộ với 520 kg gạo.

- Quyết toán xong kinh phí hỗ trợ các đối tượng NCC, BTXH, Hộ nghèo, Hộ cận nghèo do ảnh hưởng Covid-19.Tổng số kinh phí nhận cấp trên là: 1.323.000.000đ.Số kinh phí đã cấp phát: 1.291.000.000đ.(NCC 265 đt; BTXH 343 đt; Nghèo 145 đt; Cận nghèo 377 đt). Số kinh phí phải thu hồi: 32.000.000đ(do đối tượng hưởng trùng lặp và không có mặt tại địa phương).  

Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các khu dân cư tiếp tục rà soát lại, lập danh sách các đối tượng trùng Người có công, đối tượng BTXH, Hộ nghèo, cận nghèo theo hướng dẫn của cấp trên để hỗ trợ do anh hưởng dịch covid 19, thu hồi tiền các đối tượng hưởng trùng, hoặc không có mặt tại địa phương để báo cáo cấp trên.Đồng thời hướng dẫn các đối tượng người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid -19 làm đơn hưởng trợ cấp mất việc làm từ Chính phủ.

          3. Về công tác Giáo dục

          Công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm, nề nếp, kỷ cương, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững.

          Chuẩn bị đảm bảo tốt các điều kiện về công tác phòng dịch cho giáo viên và học sinh quay trở lại trường sau những ngày dài nghỉ phòng dịch Covid -19.

Phối hợp chỉ đạo các cấp học tổ chức tốt lễ tổng kết lớp, trường của 3 cấp học.

          4. Công tác Y tế, Dân số, Gia đình và trẻ em

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Thực hiện tốt chương trình quốc gia về tiêm phòng vắc xin cho trẻ em trong độ tuổi, 100% trẻ từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi đượcuống VitaminA và trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh. Số trẻ sinh mới là 112trẻ trong đó sinh con thứ 3 là 6 trẻ giảm13,6% so với cùng kỳ năm trước.

           Luôn đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Sáu tháng đầu năm đã khám bệnh cho 4.500 lượt người.

          Phối hợp với các nghành chức năng tổ chức tốt công tác phun khử khuẩn tại các trường học và các điểm công cộng trên địa bàn phường.

          III. CÔNG TÁC AN NINH - QUÂN SỰ

1. Công tác An ninh trật tự

1.1.Công tác phòng chống tội phạm về TTXH và tệ nạn xã hội

- Phạm pháp hình sự: xảy ra 02 vụ. Số vụ xảy ra giảm 01 vụ so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2019. Tài sản thiệt hại trị giá khoảng 10.700.000đ (Mười triệu bảy trăm nghìn đồng); Chuyển Công an thành phố  khởi tố 01 vụ 01 đối tượng. Công an phường xử lý hành chính 01 vụ, 01 đối tượng xử phạt hành chính 1.500.000đ ( Một triệu năm trăm nghìn đồng).

- Tệ nạn xã hội:  Phát hiện  bắt giữ 02 vụ ( 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy chuyển công an thành phố khởi tố; 01 vụ xử lý hành chính 03 đối tượng công an phường xử lý hành chính với số tiền là 2.250.000đ. ( Hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

+  Kinh tế : Phát hiện bắt giữ  01 vụ , 01 đối tượng  xử phạt hành chính 300.000( ba trăm nghìn đồng).

+ Môi trường: Phát hiện bắt giữ 03 vụ, 03 đối tượng xử phạt hành chính 10.500.000đ( Mười triệu năm trăm nghìn đồng). Trông đó có 02 vụ 2 đối tượng xử phạt 8.000.000đ chưa thực hiện được việc xử lý vi phạm hành chính( lý do đối tượng không chấp hành)

          - Lập hồ sơ giáo dục xã phường: 05 hồ sơ

          - Lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc: 02 hồ sơ

          - Xử lý hành chính cơ sở kinh doanh vi phạm các điều kiện về ANTT: Xử lý 01 cơ sở với số tiền xử lý hành chính là 1.500.000đ ( Một triệu năm trăm nghìn đồng)

          - Tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ ANTT: 02 bài viết tuyên truyền trên loa phát thành của phường về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm lừa đỏa trên mạng Internet, điện thoại.

          - Bắt giữ, xử lý về quản lý vũ khí, vậ liệu nổ, công cụ hỗ trợ: Vận động 01 trường hợp giao nộp súng chuyển đội QLHC công an thành phố tiếp nhận.

          - Cơ sở bí mật: Xây dựng mới 02 cơ sở bí mật, 01 hộp thư bí mật.

1.2. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

- Công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống tội phạm:

+ Thường xuyên tuyên truyền các thủ đoạn hoạt động của của các loại tội phạm trên hệ thống loa đài phát thanh của phường để nhân dân nắm được tự đề phòng, cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình.

+ Thường xuyên phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể của phường vận động quần chúng nhân dân phòng chống tội phạm.

+ Xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án làng an toàn, khu dân cư an toàn về ANTT năm 2020.

          2. Công tác Quân sự địa phương

2.1. Công tác duy trì trực SSCĐ

          Công tác sẵn sàng chiến đấu: Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng vũ trang, BCH Quân sự phường chấp hành nghiêm chỉnh kế hoạch trực SSCĐ của trên, duy trì chế độ thường trực theo đúng lịch quy định, tổ chức lực lượng thường trực trong dịp tết nguyên đán, thời gian trên quy định.

          Phối hợp với công an phường xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình ANCT & TTATXH, phối hợp tuần tra canh gác bảo đảm ANCT và TTAT XH trên địa bàn phường.

 Xây dựng kế hoạch PCTT- TKCN, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia làm nhiệm vụ.

2.2. Công tác tham mưu

           Căn cứ vào nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, kế hoạch triển khai và hướng dẫn của BCH Quân sự thành phố Chí Linh về công tác quân sự địa phương năm 2020. Ban chỉ huy Quân sự phường đã tham mưu cho Đảng uỷ ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác quân sự địa phương năm 2020, tham mưu cho UBND triển khai kế hoạch công tác QP-QSĐP trong năm, ra chỉ thị về công tác Quân sự năm 2020, xây dựng bổ sung phương án chiến đấu phòng thủ, các kế hoạch phù hợp với tình hình của địa phương.

2.3. Công tác đăng ký, động viên, tuyển quân

          -Ban CHQS phường đã tiếp nhận  quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, biên chế vào các đơn vị dự bị động viên, phối hợp với BCH quân sự thành phố và các đơn vị nhận nguồn DBĐV rà soát xây dựng các đơn vị DBĐV theo đúng quy định đảm bảo về quân số và chất lượng.

          - Công tác đăng ký NVQS trong năm, Ban chỉ huy quân sự phường đã thực hiện theo đúng kế hoạch.

          - Công tác tuyển quân:

          + Tổ chức rà soát, phân loại thanh niên trong độ tuổi SSNN trên 108 trường hợp, đã phát lênh gọi khám sơ tuyển NVQS tại phường cho 108 trường hợp, chuẩn bị tốt cho công tác khám sơ tuyển đạt kết quả cao. Đăng ký độ tuổi 17 là 74 trường hợp.

           + Giao quân 17 thanh niên lên đường nhập ngũ an tâm tư tưởng, công tác.

          2.4.Công tác chính sách hậu phương quân đội

           Đảm bảo tốt chính sách hậu phương quân đội, tất cả vũ khí trang bị đều được quản lý bảo quản theo đúng quy định, không có hư hỏng, mất mát.

          IV. CÔNG TÁC TƯ PHÁP HỘ TỊCH

1. Công tác tiếp dân

Tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các ý kiến, nguyện vọng, khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định. Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Hoàn thiện pháp luật theo hướng dân chủ hoá triệt để, tạo niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Thực hiện sự công bằng, dân chủ, văn minh là một việc làm cần thiết và cấp bách ở địa phương trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tăng quyền dân chủ của nhân dân, quyền khiếu nại, tố cáo, xác định là một quyền cơ bản của nhân dân được ghi trong hiến pháp, thực hiện tốt quyền này là cơ sở để quyền dân chủ của người dân được tôn trọng và bảo đảm.

2. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Ngay từ đầu năm, bộ phận Tư pháp – hộ tịch phường đã có kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm kịp thời phổ biến những văn bản pháp luật mới tới toàn thể nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật của nhân dân trong toàn phường, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế trong toàn phường.

3. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

 Sáu tháng đầu năm 2020 bộ phận tiếp nhận 8 đơn (Trong đó có 07 đơn UBND phường tiếp nhận trực tiếp, 01 đơn do ban tiếp công dân thành phố chuyển về) chủ yếu nội dung  các đơn đề nghị giải quyết đều liên quan đến đất đai. Sau khi nhận được đơn, bộ phận đã xem xét phân loại đơn và giao cho cán bộ chuyên môn tham mưu cho chủ tịch UBND phường để giải quyết các đơn theo đúng quy định pháp luật.

4. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

Thực hiện tốt hướng dẫn theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT - BTP - BCA - BYT về việc nhập khẩu và làm thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi.

Làm tốt công tác quản lý, đăng ký hộ tịch trong đó: Khai sinh là 395 trường hợp, Xác nhận tình trạng hôn nhân là 102 trường hợp; Khai tử là 36 trường hợp; Đăng ký kết hôn là 53 trường hợp; Cải chính là 01 trường hợp; nhận cha, mẹ con là 01 trường hợp; nhận nuôi con nuôi là 01 trường hợp.Chứng thực bản sao là 4.727 bản; Chứng thực chữ ký là 66 bản; Chứng thực hợp đồng là 83 bản.

          V. HOẠT ĐỘNG CỦA UBND PHƯỜNG

          - Thực hiện quy chế hoạt động của HĐND và UBND, Uỷ ban nhân dân phường đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với HĐND – MTTQ phường thống nhất việc thực hiện nhiệm vụ.

          - Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, Uỷ ban nhân dân phường làm tốt công tác tiếp dân, hướng dẫn giải quyết nhanh gọn các giấy tờ hành chính, các đơn thư, kiến nghị của nhân dân.

          - Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

          - Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và các nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND phường.

          - Tăng cường công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật.

          - Phối hợp tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy định.

          - Chỉ đạo các khu dân cư thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

            - Thường xuyên quan tâm đến các vấn đề xã hội và các đối tượng chính sách.

          VI. NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI

            Song song với những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục rút kinh nghiệm:

          1. Công tác sản xuất nông nghiệp

- Công tác nông nghiệp: Thời vụ gieo trồng chưa được tập trung theo chỉ đạo của Hợp tác xã, Công tác nạo vét thủy lợi chưa đảm bảo đúng thời gian triển khai, chất lượng có KDC thực hiện chưa đảm bảo kỹ thuật và thời gian nghiệm thu.

- Công tác BVTV: Qua kiểm tra đồng ruộng hàng tuần việc phun thuốc trừ sâu bệnh của một số KDC vẫn còn chưa đồng loạt đã ảnh hưởng một phần về năng xuất lúa vụ chiêm năm 2020.

          2. Về công tác Đầu tư - Xây dựng

          - Tiến độ  thi công tuyến đường Chúc Thôn đi Chi Ngãi, tuyến đường từ Công ty VLXD Chí Linh đi Quán Sui còn chậm, tình trang xe chở quá khổ, quá tải lưu thông trên một số tuyến đường thuộc phường quản lý vẫn còn xảy ra chưa được ngăn chặn xử lý triệt để.

          Thủ tục hồ sơ các ngành chức năng quản lý cấp điện chiếu sáng đô thị tuyến đường Chúc Thôn đi trường Tiểu học Cộng Hòa còn chậm

          3. Về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường

Một số khu dân cư triển khai kế hoạch tổng vệ sinh môi trường tết Canh Tý và các sự kiện chính trị của địa phương kết quả chưa đảm bảo. Việc thực hiện cam kết đảm bảo VSMT của một số doanh nghiệp chưa nghiêm túc.

4. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng

* Lĩnh vực an ninh trật tự

          - Công tác an ninh trật tự không có vụ việc nghiêm trọng, phức tạp nhưng vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc vi phạm về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội.

          * Lĩnh vực Quân sự - Quốc phòng

- Công tác tuyên truyền về công tác quân sự địa phương nói chung và Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ chưa được thường xuyên, chất lượng chưa cao.

          - Công tác tuyển quân còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng thanh niên trốn khám tuyển NVQS còn nhiều, các ban ngành, các khu dân cư phối hợp với BCH quân sự phường hiệu quả chưa cao, công tác xử lý các trường hợp vi phạm luật NVQS chưa triệt để.

          5. Lĩnh vự Tư pháp – Hộ tịch

- Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh của phường còn nhiều hạn chế.

 

Phần thứ hai

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

 

          Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 cán bộ và nhân dân trong phường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Phấn đấu tổng  sản phẩm làm ra năm 2020 đạt 1.296,44 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2019; trong đó:

- Giá trị ngành nghề nông nghiệp đạt  98,13 tỷ đồng, tăng 2,1%;

- Giá trị ngành nghề thủ công nghiệp đạt 154,14 tỷ đồng, tăng 6,16%;

- Thương mại, dịch vụ đạt 520,02 tỷ đồng, tăng 9,81%;

- Thu nhập khác 524,15 tỷ đồng, tăng 11,96%.

2. Tổng sản lượng lương thực phấn đấu đạt 2.000 tấn.

3. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng phấn đấu đạt 4.000 tấn.

2. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

3. Phấn đấu gieo trồng hết diện tích, kịp thời vụ, đảm bảo kế hoạch gieo trồng cây vụ đông.

4 Tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt trên 2.000 tấn.

          5. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu, chi ngân sách năm.

          6. Hoàn thành kế hoạch xây dựng năm 2020.

          7. Đảm bảo tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản.

          8. Thực hiện tốt công tác văn hoá - xã hội, văn nghệ - thể dục, thể thao, y tế, dân số - gia đình, trẻ em và các vấn đề xã hội khác.

          9. Làm tốt công tác an ninh - quân sự, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

          10. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

          Năm 2020phấn đấu tập thể cán bộ công chức UBND phường đạt tập thể lao động tiên tiến.

          I. LĨNH VỰC KINH TẾ

          1. Sản xuất nông nghiệp

          - Phấn đấu gieo trồng hết diện tích, kịp thời vụ, với diện tích gieo trồng cả năm đạt 770,48 ha, trong đó: Vụ chiêm xuân 345,1 ha, vụ mùa 345,1 ha, vụ đông 80,28 ha.

          - Cây ăn quảsản lượng phấn đấu đạt 1.500 tấn.

          - Bổ sung kế hoạch nạo vét các tuyến kênh mương tưới tiêu khi cần thiết để tiêu úng kịp thời, sẵn sàng đối phó với tình huống hạn hán, úng lụt xảy ra. Làm tốt công tác phòng chống lụt, úng. Đảm bảo phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp.

          - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng dự thính, dự báo phòng trừ sâu bệnh, tuyên truyền hướng dẫn kịp thời cho nhân dân có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

          - Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản và chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cườngngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.

          2. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ

          Tuyên truyền, khuyến khích nhân dân phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm. Tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhân dân có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giải quyết việc làm.

          3. Hoạt động của Hợp tác xã

          - Hợp tác xã dịch vụ Nông Nghiệp làm tốt công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết hợp làm tốt công tác phòng chống lụt, úng và phòng trừ sâu bệnh, dịch hại.

          - Thường xuyên kiểm tra hồ đập, mương máng trước và sau khi mưa, chủ động các nguồn nước phục vụ không để diện tích lúa trỗ không có nước.

          4. Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường

          Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, kịp thời ngăn chặn, xử lý những trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích và khai thác khoáng sản trái phép.

          Tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để thi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Chi Ngãi 2 đi Cầu Dòng.

          Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện biện pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh,khai thác, vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng và thực hiện các dự án san lấp mặt bằng trên địa bàn gây ra.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

Triển khai việc kiểm kê quỹ đất công trên địa bàn toàn phường.

          5. Đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng

          Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ làm đường gói thầu số 2, tuyến đường Chúc Thôn đi Chi Ngãi, tuyến đường từ công ty VLXD Chí Linh đi Quán Sui và công trình xây dựng trường tiểu học Cộng Hòa; đề nghị cấp trên triển khai chỉnh trang đô thị lát vỉa hè, điện chiếu sáng 2 tuyến đường từ Quốc lộ 37 đi Quốc lộ 18, tuyến đường từ công ty SXVLXDCL đi Quán sui và tuyến Chúc Thôn đi Chi Ngãi và cấp điện chiếu sáng đô thị tuyến đường Chúc Thôn đi trường Tiểu học Cộng Hòa, tuyến đường ngã tư thương binh đi QL18. Đề nghị thành phố hỗ trợ đầu tư các tuyến đường bê tông có mặt đường từ 5,5m trở lên.

Phối hợp với các cơ quan của thành phố tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép. Ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng xe trở quá tải trên các trục đường do phường quản lý.

Hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường Chi Ngãi 2 đi Cầu Dòng, tiếp tục vận động nhân dân giải phóng mặt bằng để nâng cấp một số tuyến đường trong các KDC theo kế hoạch của thành phố.

          6. Công tác tài chính, thuế

          - Hoàn thành kế hoạch thu thuế và các quỹ đóng góp với nhà nước năm 2020.

          - Đảm bảo tốt việc thu, chi ngân sách theo đúng quy định của Nhà nước, phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

          II. CÔNG TÁC VĂN HOÁ- XÃ HỘI

1. Công tác thông tin tuyên truyền:

- Tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên hệ thống truyền thanh của phường, viết bài đưa tin về các nhiệm vụ chính trị của địa phương.Đẩy mạnh các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động câu lạc bộ. Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

- Tham gia các phong trào thể thao do thành phố tổ chức.

- Làm tốt công tác quản lý tôn giáo trên địa bàn.

2. Thực hiện chính sách xã hội:

          - Tổ chức tốt lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ và quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ, tết.

          - Đảm bảo công tác an sinh xã hội và các chế độ thường xuyên đối với người có công và đối tượng Bảo trợ xã hội.

          - Chỉ đạo tốt việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 đảm bảo chính xác, khách quan.

          3. Công tác giáo dục

          Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học 2020 - 2021. Tiếp tục phát động phong trào thi đua " Dạy tốt, học tốt", nâng cao chất lượng giảng dạy, đẩy mạnh phong trào xây dựng tường học thân thiện, học sinh tích cực. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, nâng cao vai trò hoạt động của hội khuyến học. Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học 2020-2021.

          3. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em

          - Thường xuyên tuyên truyền trong nhân dân về công tác kế hoạch hoá gia đình bằng nhiều hình thức, hạn chế thấp nhất người sinh con thứ 3, phấn đấu giữ vững tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%.

          - Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và giáo dục trẻ em.

- Tổ chức tốt hoạt động hè cho thanh thiếu niên trong toàn phường. Tham gia giải bóng đá nhi đồng cấp thành phố.

          III. CÔNG TÁC AN NINH- QUỐC PHÒNG, TƯ PHÁP- HỘ TỊCH

          1. Công tác an ninh

          Tiếp tục quán triệt và học tập có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Trung ương, của Chính phủ và của ngành về quan điểm, đường lối đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong tình hình mới nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia; ổn định an ninh chính trị và TTATXH của địa phương.

Thường xuyên củng cố lực lượng Công an phường, tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn và Công an cấp trên. Tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì hoạt động của ban, tổ bảo vệ dân phố, phòng chống tội phạm. Kết hợp chặt chẽ giữa an ninh - quốc phòng với phát triển kinh tế- xã hội. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục làm tốt công tác trinh sát nắm tình hình, đảm bảo tốt ANTT địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu công tác do Công an thành phố giao.

2. Công tác Quốc phòng

           - Thực hiện tốt công tác thường trực SSCĐ, phối hợp tốt giữa BCH quân sự với lực lượng Công an phường trong đảm bảo ANCT và TTATXH, làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công tác phòng chống cháy rừng.

- Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021 đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng.

          - Tổ chức tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng, hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao. Quản lý tốt vũ khí trang bị.

          - Giải quyết hết các trường hợp còn tồn đọng theo Quyết định 62,49 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng tham gia làm nhiệm vụ quốc tế, biên giới hải đảo, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

          3. Công tác tư pháp

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trên hệ thống loa truyền thanh của phường và của các khu dân cư.

- Thực hiện tốt chế độ “một cửa” và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          IV. CÔNG TÁC CỦNG CỐ, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

          - Tổ chức tốt công tác thường  trực tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính, các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

          - Tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật, luôn luôn quan tâm đến các đối tượng chính sách, các vấn đề xã hội; chú trọng giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh.

          - Đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

          - Thường xuyên thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc phường và các đoàn thể, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương năm 2020.

          Phát huy những kết quả đã đạt được cán bộ và nhân dân phường Cộng Hoà nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

          Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường Cộng Hòa./.

 

Nơi nhận:

- UBND thành phố;

- TT Đảng uỷ, TT HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường;

- Đại biểu HĐND phường;

- Cán bộ chuyên môn UBND phường;

- Lưu VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Duy Lũy

 

 


Văn bản đính kèm:
TF
 
 
Quay lại   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay50 
 Hôm qua5
 Tuần này199 
 Tất cả186309 
IP: 3.93.74.25